Pineapple Delicacy

菠蘿美食 

玩足一天肯定要食番餐好的, 在菠蘿園內你可以品嚐到我們的特色美食,例如新鮮的皇后菠蘿、菠蘿豬扒飯、巨型珍珠菠蘿油、 全港獨家的菠蘿分子雪糕、100%手工造的菠蘿果醬及鳳梨酥等

   
   手工做鳳梨酥
   
 菠蘿茉莉花茶  菠蘿冰
 
新鮮菠蘿乾  Pineapple Bun
   
 Pineapple Jam  Pineapple Ice Cream
   
 Pineapple Queen  Pineapple Pork Chop Rice
   
菠蘿冰  菠蘿茉莉花茶 
   
 菠蘿雪糕 菠蘿豬扒飯 
   
 無添加菠蘿干 新鮮菠蘿 
   
雪糕菠蘿包餐